2415 Corsair AU-1 Korean war

 29,99

De VOUGHT AU-1 ™ Corsair® was een jachtvliegtuig van de Amerikaanse marine. Het werd tussen 1942 en 1952 geproduceerd door Vought-Sikorsky Aircraft. De populaire Corsair kwam in 1942 in dienst. De kenmerkende vorm van de gebogen vleugels en de naar achteren verschoven pilotencabine en propeller met een diameter van meer dan 4 meter maakten hem uniek in zijn soort. De lange werking van de voortdurend verbeterde Corsairs begon met de komst van straalvliegtuigen tot een einde te komen. Corsairs namen actief deel aan de Koreaanse oorlog, waar ze niet langer een belangrijke rol speelden als straaljagers, maar ze werkten heel goed als ondersteunende vliegtuigen. Sinds 1952 waren Corsairs met het symbool AU-1 bij de Amerikaanse marine gekomen. De letter “A” in de naam betekende ondersteuningsvliegtuigen. De vliegtuigen waren bewapend met vier 20 mm kanonnen op de vleugels. Een nieuwe komst waren de haken die werden gebruikt om raketten en bommen op te hangen. De Corsair kon ook ongeveer 1.815 kg gevechtslading vervoeren.

De COBI Corsair-set – setnummer 2415 – is ontwikkeld onder licentie van het Amerikaanse mega-defensietechnologiebedrijf Northrop Grumman. De AU-1 ™ Corsair® bevat 330 COBI-blokken en één pilootfiguur. Het model van het jachtvliegtuig van COBI is gemaakt met aandacht voor de kleinste details. Het vliegtuig heeft een beweegbare propeller en vinnen. De draaiende wielen met rubberen banden kunnen vanaf het chassis worden uitgeschoven in de start- of landingspositie. De vleugels zijn gevouwen op een manier die kenmerkend is voor dit vliegtuig. Met blokhaken kun je ook raketten bevestigen. De cabine kan worden geopend om de pilootfiguur bij de bedieningselementen te plaatsen. Het vliegtuig is bedekt met hoogwaardige prints die zelfs tijdens intens plezier niet krassen of smeren. In deze set zijn stickers volledig verlaten. De prints geven de schilderkunst en uitrusting weer van de Koreaanse oorlogsvliegtuigen.

Een speciale standaard is ook inbegrepen om het display van het model en het typeplaatje van het vliegtuig te verbeteren.
330 hoogwaardige componenten
Vervaardigd in de EU door een bedrijf met meer dan 20 jaar traditie
Voldoet aan veiligheidsnormen voor kinderproducten
Volledig compatibel met bouwstenen van andere merken
Blokken met prints krassen of vegen niet en vervagen niet tijdens het spelen of onder invloed van temperatuur
100% prints, geen stickers
Gemakkelijk te lezen en intuïtieve instructie op basis van illustraties en stapsgewijze instructies
Speciale displaystandaard
1 pilootfiguur
Afmetingen model (lengte x breedte x hoogte): 27 cm (10,6 “) x 33,5 cm (12,6”) x 12 cm (4,7 “)

Afmetingen doos (lengte x hoogte): 34,4 x 5,6 x 28 cm

Uitverkocht

Artikelnummer: 2415 Categorieën: ,

Beschrijving

The VOUGHT AU-1™ Corsair® was a fighter aircraft of the United States Navy. It was produced between 1942 and 1952 by Vought-Sikorsky Aircraft. The popular Corsair entered service in 1942. The distinctive shape of the bent wings and the rearward-shifted pilot’s cabin and propeller with a diameter of more than 4 meters made it one-of-a-kind. The long operation of the constantly improved Corsairs began to come to an end with the advent of jet aircraft. Corsairs took an active part in the Korean War, where they ceased to play an important role as fighter jets but they worked very well as support aircraft. Since 1952, Corsairs bearing the symbol AU-1 had entered the U.S. Navy. The letter “A” in the name meant support aircraft. The aircraft were armed with four 20mm cannons located on the wings. A new advent was the hooks used for hanging rockets and bombs. The Corsair was also able to carry about 1,815 kg of combat payload.

The COBI Corsair kit – set number 2415 – was developed under license from the American mega defense technology company Northrop Grumman. The AU-1™ Corsair® contains 330 COBI blocks and one pilot figure. The model of the fighter aircraft from COBI was created with attention to the smallest details. The aircraft has a movable propeller and fins. Its rotating wheels with rubber tires can be extended from the chassis in the take-off or landing position. The wings are folded in a way that is characteristic of this aircraft. Block hooks allow you to attach rockets, as well. The cabin can be opened to place the pilot figure at the controls. The aircraft has been covered with high-quality prints that do not scratch or smear even during intense fun. In this set stickers have been completely abandoned. The prints reproduce the painting and equipment of the Korean war aircraft.

A special stand is also included to enhance the model’s display and aircraft name plate.

  • 330 high-quality components
  • Manufactured in the EU by a company with more than 20 years of tradition
  • Meets safety standards for children’s products
  • Fully compatible with other brands of building blocks
  • Blocks with prints do not scratch or smear and do not fade during play or under the influence of temperature
  • 100% prints, no stickers
  • Easy-to-read and intuitive instruction based on illustrations and step-by-step directions
  • Special display stand
  • 1 pilot figure

Model dimensions (length x width x height): 27 cm (10.6″) x 33.5 cm (12.6″) x 12 cm (4.7″)

Box dimensions (length x height): 34.4 x 5.6 x 28 cm